Ingenieursbureau Passe Partout

Infra

Infra in beeld

Wegen
Bruggen
Sluizen
Dijken
Waterwegen
Polders

Infra

De landmeter maatvoerder is geen onbekende in de weg- en waterbouw. Wel is zijn vak de laatste jaren enorm veranderd: door invoering van nieuwe meetinstrumenten, GIS, CAD en BIM software is zijn wereld niet meer wat het geweest is. Om nog maar niet te spreken over nieuwe contract- en samenwerkingsvormen waar op ingespeeld moet worden.

Passe-Partout is er klaar voor: maatvoering en alles wat maar opgenomen, gekeurd of gemonitored kan worden door middel van metingen. Wij kunnen het, wij doen het en ontzorgen u ermee!

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Maatvoeren / uitzetten
 • Deformatiemetingen
 • Werkplannen
 • Maatvoeringsplannen
 • Monitoringsplannen
 • Vooropnamen
 • Monitoren
 • Revisies
 • Keuringen
 • Controlemetingen
 • Scheurmetingen
 • Grondslagmetingen
 • DTM (Digitale Terrein Modellen)
 • Hoeveelheidbepaling