Informatiebulletin De IJsselweide

Landmeter Marien van Rodijnen:

‘Zo’n groot project maak je niet dagelijks mee!’

Voor het project hoogwatergeul moet veel gemeten worden, eerst in de planfase en nu in de uitvoerende fase. Maar wat er ook gemeten wordt: het gaat altijd om precisie! We spraken met landmeter Marien van Rodijnen, werkzaam bij ingenieursbureau Passe-Partout uit Gouda en ingehuurd door de Combinatie IJsselweide dat de hoogwatergeul realiseert. Wat Marien doet? ‘Heel simpel, inmeten en uitzetten.’ Dat vraagt om uitleg.

Altijd maar meten

Marien is nu vier jaar landmeter en sinds vorig jaar februari betrokken bij het project hoogwatergeul. ‘Vanaf de zomer werk ik hier fulltime. Ik word hier als landmeter voor diverse werkzaamheden ingezet. Dat is tegelijk het leuke van dit werk. Het is heel divers, maar er moet natuurlijk altijd gemeten worden. We gebruiken daarvoor geavanceerde meetinstrumenten waarmee heel nauwkeurig metingen kunnen worden gedaan.

Inmeten

Marien vertelt dat hij onder meer ingezet wordt als er informatie nodig is voor een ontwerp. ‘Dat kunnen heel verschillende ontwerpen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er een afrit moet komen bij een bestaande weg. Of dat er watergangen op elkaar aangesloten moeten worden, of dat dijken met een hoogteverschil netjes in elkaar moeten gaan overlopen. Dan krijg ik de opdracht om de bestaande situatie te gaan inmeten zoals dat heet. Op basis van mijn gegevens kunnen de ontwerpers dan vervolgens aan de slag.

Volumemeting

Ook voor volumemeting wordt Marien ingeschakeld: ‘Dat is aan de orde als bijvoorbeeld de vraag gesteld wordt hoeveel grond er nodig is om een watergang te dempen. Ik meet dan bepaalde kenmerkende punten van de watergang en van het omliggende maaiveld. Met een specifiek programma kan ik dan van de watergang en van het maaiveld een zogeheten Digitaal Terrein Model (DTM) maken. Door die twee DTM’s met elkaar te vergelijken weet ik dan precies hoeveel kuub nodig is om de watergang te dempen. Ook andersom voer ik zo’n meting uit: als ik bijvoorbeeld de vraag krijg hoeveel zand er bij de hulpbrug ligt.

Monitoren

Een belangrijk facet van het landmeten is volgens Marien het monitoren. ‘Bij het monitoren wordt altijd eerst een nulmeting gedaan voordat met werkzaamheden wordt begonnen. Je legt de situatie zodanig vast dat je later de meting ook kunt herhalen om te bepalen of zich veranderingen hebben voorgedaan. Nulmetingen voer je altijd uit op plaatsen waar dicht in de buurt
wordt gewerkt. In dit project zijn onder meer nulmetingen uitgevoerd bij vijf hoogspanningsmasten. Die metingen worden later herhaald om vast te stellen of de positie van de masten gewijzigd is, bijvoorbeeld als gevolg van een verzakking van de grond.

Uitzetten

Als – op basis van het inmeten – de ontwerptekeningen zijn gemaakt, kan Marien met die ontwerpen buiten aan de slag. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitzetten van piketpaaltjes voor een bouwweg of het dijktracé. Daar heb ik wel een GPSsysteem voor nodig omdat bij dit project ontworpen wordt met gegevens in RDNAP-coördinaten. Dat is een coördinatenstelsel dat als het ware over Nederland heen is gelegd. De nauwkeurigheid van dit systeem ligt tussen de 1 en 3 cm!

Machinebesturingsmodel

Op basis van ontwerpen die Marien aangeleverd krijgt, maakt hij ook machinebesturingsmodellen.
Ik krijg dan het ontwerp van een watergang die met de machine gegraven moet worden, of van een dijk die opgespoten en afgewerkt moet worden. De vraag is dan of ik een 3D-model wil maken voor de machinist die de werkzaamheden moet uitvoeren. Dat kan al op basis van een paar lijntjes! Het handige is dat met die 3D-modellen ook nog eens achteraf gecontroleerd kan worden of het goed gegaan is.

Leuk werk

Voorlopig heeft Marien nog veel te meten in dit gebied. Hij doet het graag, hoewel hij er elke dag voor uit het westen van Nederland moet komen. ‘Wat voor mij dit project zo apart en interessant maakt, is dat er met machinebesturingsmodellen wordt gewerkt. Maar ook het project zelf is leuk. Zo’n groot project maak je niet dagelijks mee. De dijken, de sluizen, het is heel bijzonder.