De winst van een goed plan

Passe-Partout, maatvoeringsplan, maatvoering, maatvoeren

Ingenieursbureau Passe-Partout is door UBA Bouw B.V. gevraagd om het project “Holland Park” te Diemen te begeleiden. Het project bestaat vooralsnog uit 286 appartementen  onderverdeeld in een 2-tal blokken en een 2- tal torens. Hieronder leest u hoe het maatvoeringsplan bijgedragen heeft aan dit project.

Het is natuurlijk algemeen bekend dat Passe-Partout al jaar en dag voor verschillende opdrachtgevers de maatvoering verzorgt. Gezien de laagdrempeligheid van de huidige instrumenten is dit dan ook niet meer de toegevoegde waarde die wij als bedrijf leveren.

Maatvoeringsplan

Doorslaggevend voor het binnenhalen van dit project was het maatvoeringsplan dat door ons is opgesteld voor dit prachtige maar ook moeilijke project. In dit maatvoeringsplan is een uitgebreide risicoanalyse gemaakt en tevens onze standaard kwaliteitsborging in vastgelegd. Uit de risicoanalyse is bepaald welke onderdelen gemaatvoerd, as-built ingemeten dienen te worden en met welke toleranties. De kwaliteitsborging die wij standaard hanteren bij Passe-Partout is dat alle werkzaamheden die wij uitvoeren door 2 onafhankelijke mensen worden gecontroleerd. Van deze controles ontvangt de opdrachtgever binnen 4 werkuren een rapportage die kan worden opgenomen in het kwaliteitsboek van de opdrachtgever.

Bekijk hier de website van Holland Park voor meer informatie.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Naast de bouw zijn we ook werkzaam in de infra en staal, voor grote maar ook kleinere projecten. Met onze diversiteit aan personeel, kennis en materieel kunnen we u op veel gebieden ondersteunen. Wilt u weten wat we voor u kunnen doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project?

We horen graag uw mening over dit project! Als u wilt kunt u contact met ons opnemen.

Verslag stageperiode Gertjan

Voor mijn opleiding Middenkaderfunctionaris Infra heb ik 10 weken stage gelopen bij Passe-Partout. Tijdens mijn stageperiode heb ik heel veel geleerd over maatvoering.
Start van het project - meetwerkzaamheden

Vervolg meetwerkzaamheden spoorlijn tussen Zwolle en Kampen

De afgelopen periode is de spoorlijn tussen Zwolle en Kampen compleet vernieuwd en voorzien van bovenleiding. Ingenieursbureau Passe-Partout is vanaf de start van het project betrokken bij het monitoren en maatvoering.

Werkzaamheden tijdens de storm op 13 september 2017

Onder alle omstandigheden gaat het werk door, en dat levert naast goed werk ook mooie plaatjes op! Werkzaamheden tijdens de storm op 13 september 2017.