Meetwerk voor de oliewinning

Voor de bouw van een W-jacket (=boorplatform) wordt aan Passe-Partout gevraagd hiervan een 3D (3-dimensionele) scan te maken.

W-Jacket

Aangekomen op locatie worden we eerst verzocht de verschillende veiligheidsfilmpjes te bekijken die nodig zijn voor toegang tot het terrein van Heerema. Voor het maken van deze scan wordt een laserscanner ingezet. Een 3D-laserscanner is in staat om zeer nauwkeurig ieder willekeurig object, digitaal, in te meten. Eerst worden er targets geplaatst. Deze targets dienen als knooppunten (grondslag) voor het maken van de verschillende scans. Het jacket is vanuit 13 verschillende standplaatsen gescand. Als de scanner staat te zoemen en 50.000 puntjes per seconde wegschiet is ondertussen Wim van Oosterhout bezig om de targets en hoofdpunten in te meten.

Verwerken scandata

Met de ingemeten targets en hoofdpunten wordt de scandata gecontroleerd. De scandata dient  weer als basis voor de koppeling van de diverse scans. Alle data die we op de meetdag hebben verzameld wordt bij ons op kantoor in Vlissingen verwerkt met behulp van een scanverwerkingsprogramma. Hier koppelen we de afzonderlijke scans aan elkaar met behulp van de ingemeten targets. Als we alle scans aan elkaar gekoppeld hebben krijgen we het gehele jacket in beeld in de vorm van een puntenwolk. Deze puntenwolk kan als basis dienen voor een as-built model.

Verslag stageperiode Gertjan

Voor mijn opleiding Middenkaderfunctionaris Infra heb ik 10 weken stage gelopen bij Passe-Partout. Tijdens mijn stageperiode heb ik heel veel geleerd over maatvoering.
Start van het project - meetwerkzaamheden

Vervolg meetwerkzaamheden spoorlijn tussen Zwolle en Kampen

De afgelopen periode is de spoorlijn tussen Zwolle en Kampen compleet vernieuwd en voorzien van bovenleiding. Ingenieursbureau Passe-Partout is vanaf de start van het project betrokken bij het monitoren en maatvoering.

Werkzaamheden tijdens de storm op 13 september 2017

Onder alle omstandigheden gaat het werk door, en dat levert naast goed werk ook mooie plaatjes op! Werkzaamheden tijdens de storm op 13 september 2017.