Online bouwmonitoring: één systeem voor de opslag en presentatie van meetgegevens

Tekst: Patricia der Beeke
Beeld: Passe-Partout en Alcedo

ONLINE BOUWMONITORING: ÉÉN SYSTEEM VOOR DE OPSLAG EN PRESENTATIE VAN MEETGEGEVENS

Bouwprojecten ondervinden steeds vaker invloeden van hun omgeving en vice versa. Gevolg hiervan is een toenemende behoefte aan effectieve monitoring, oftewel: het verzamelen en visualiseren van data over onder andere trillingen, geluid, deformatie en waterstand. Belangrijke vraag hierbij is: hoe sla je al die data op en hoe presenteer je ze op overzichtelijke wijze? Passe-Partout en Alcedo sloegen de handen ineen en kwamen met het antwoord: de online tool ‘Bouwmonitoring’.

Ingenieursbureau Passe-Partout is specialist in maatvoering en houdt zich voornamelijk bezig met de plaatsbepaling van objecten. Alcedo is een adviesbureau met specialismen in geluid, trillingen, bouwlawaai, bouwmonitoring, brandveiligheid, bouwfysica en milieu. “Tien jaar geleden namen we de eerste stappen richting online monitoring,” vertelt directeur/eigenaar Gertie Spiegelenberg van Alcedo. “Naast online sensoren gingen we op zoek naar een online tool om de meetgegevens te presenteren. Omdat er geen geschikte tool voorhanden was, besloten we samen met Passe-Partout om er één te ontwikkelen.”

GEOGRAFISCHE KOPPELING

De online tool ‘Bouwmonitoring’ is een softwareoplossing waaraan alle denkbare sensoren gekoppeld kunnen worden. De meetgegevens die deze sensoren leveren, worden centraal opgeslagen in een database en online gepresenteerd. IJsbrand van der Bent, eigenaar/algemeen directeur van Passe-Partout: “Belangrijk aan deze tool is de geografische koppeling, waardoor projecten overzichtelijk op een kaart gevisualiseerd worden.” Op zijn computerscherm laat hij zo’n kaart zien, met daarop verschillende projecten. Gekleurde punten en symbolen laten zien welke soorten data verzameld zijn. Die punten en symbolen verwijzen weer naar specifieke meetresultaten, in de meeste gevallen weergegeven in een diagram en afgezet tegen de vastgestelde grenswaarde(n). Wordt een grenswaarde overschreden, dan krijgt de aannemer een melding via e-mail of sms.

TOEPASSING

De online Bouwmonitor is al op verschillende projecten toegepast, waaronder de aanpassing van spoorbrugpijlers in Deventer, De Centrale As en de ondergrondse fiets- en scooterstalling Stationsplein Maastricht. “Op het project in Deventer toonden de meetresultaten aan dat de brugpijlers van nature al iets bewogen door seizoensinvloeden,” aldus Van der Bent. “Deze data bleken zeer waardevol bij het vaststellen van de grenswaarden.” Spiegelenberg besluit: “Op dit moment zetten we de online tool in voor eigen gebruik, maar we zien ook mogelijkheden voor het verder uitrollen van de tool. Zowel binnen als buiten de bouwsector.”

GROND/WEG/WATERBOUW – www.gww-bouw.nl

Bekijk hier het hele tijdschrift online

Verslag stageperiode Gertjan

Voor mijn opleiding Middenkaderfunctionaris Infra heb ik 10 weken stage gelopen bij Passe-Partout. Tijdens mijn stageperiode heb ik heel veel geleerd over maatvoering.
Start van het project - meetwerkzaamheden

Vervolg meetwerkzaamheden spoorlijn tussen Zwolle en Kampen

De afgelopen periode is de spoorlijn tussen Zwolle en Kampen compleet vernieuwd en voorzien van bovenleiding. Ingenieursbureau Passe-Partout is vanaf de start van het project betrokken bij het monitoren en maatvoering.

Werkzaamheden tijdens de storm op 13 september 2017

Onder alle omstandigheden gaat het werk door, en dat levert naast goed werk ook mooie plaatjes op! Werkzaamheden tijdens de storm op 13 september 2017.