Logo Eilandmarketing

De inzet van Ingenieursbureau Passe-Partout voor reclame van formaat

In het verlengde van de Tour de France, waarbij vanuit een helikopter opnames zouden worden gemaakt, was het idee ontstaan om meer bekendheid te maken van de gastvrijheid en de pracht van één van de Zuid-Hollandse eilanden.

Hiervoor werd een braakliggend terrein van  410 x 280 meter geselecteerd. Vervolgens zou er een tekst moeten worden aangebracht (duidelijk zichtbaar vanuit de lucht), door het “inkleuren” van de letters met een milieuvriendelijke kleurstof.

Probleem:  de contouren uitzetten van letters van groot formaat op maaiveldniveau.

Ingenieursbureau Passe-Partout kon het probleem oplossen door de voorgestelde tekst  (als foto bestand)  in de beschikbare oppervlakte te verschalen en vervolgens de noodzakelijke in het terrein uit te zetten punten te digitaliseren.  In totaal zijn er ongeveer 1700 punten “geprikt” en in het terrein uitgezet. Waarna, binnen de uitgezette contouren, de letters konden worden ingekleurd.

Zo blijkt maar weer dat IPP in staat is om snel passende oplossingen te bieden, ook voor ongebruikelijke uitzetwerkzaamheden.

Verslag stageperiode Gertjan

Voor mijn opleiding Middenkaderfunctionaris Infra heb ik 10 weken stage gelopen bij Passe-Partout. Tijdens mijn stageperiode heb ik heel veel geleerd over maatvoering.
Start van het project - meetwerkzaamheden

Vervolg meetwerkzaamheden spoorlijn tussen Zwolle en Kampen

De afgelopen periode is de spoorlijn tussen Zwolle en Kampen compleet vernieuwd en voorzien van bovenleiding. Ingenieursbureau Passe-Partout is vanaf de start van het project betrokken bij het monitoren en maatvoering.

Werkzaamheden tijdens de storm op 13 september 2017

Onder alle omstandigheden gaat het werk door, en dat levert naast goed werk ook mooie plaatjes op! Werkzaamheden tijdens de storm op 13 september 2017.